SGS politika

i3s-en Zuzendaritzak, negozioaren garapenerako definitutako estrategiaren barruan, bere zerbitzuen kudeaketa zuzena funtsezko alderditzat hartzen du zehaztutako helburuak lortzea bermatzeko. Horregatik, erakundeak eskaintzen dituen zerbitzuen kudeaketa egokia bermatzeko konpromisoa hartzen du, bere interesdun guztiei zerbitzu horien kalitateari dagokionez berme handienak eskaintzeko.

Zerbitzuak Kudeatzeko Politika honen helburuak hauek dira:

 • Ziurtatu zerbitzua i3s bezeroen eta haien erabiltzaileen beharretara egokitzen dela
 • Zerbitzua ematean parte hartzen duten aholkularien eta zerbitzu horien bezero eta erabiltzaileen arteko komunikazioa hobetzea
 • Barne zerbitzuak emateko prozesuen eraginkortasuna eta efizientzia hobetzea
 • Eskaini i3s bezeroei eta erabiltzaileei kalitate handiagoko zerbitzuak

Politika hori garatzeko, i3s Zuzendaritzak UNE-ISO/IEC 20.000-1:2018 arauan oinarritutako Zerbitzuak Kudeatzeko Sistema edo SGS bat ezartzeko konpromisoa hartzen du, zeinak behar bezala estaltzen dituen esparruan aurreikusitako Zerbitzuek eskaintzea bermatzeko beharrezko baldintza guztiak. Hartzaileek eskatzen dituzten kalitate-mailak eta arau horretan aurreikusitako eskakizunen arabera kudeatzen dira.

Konpromiso hau printzipio hauetan itzultzen da:

 • Sistema kudeatzeaz eta haren garapena, mantentzea eta hobekuntza ziurtatzeaz arduratuko den SGS Manager bat izendatu.
 • Zerbitzua ematearen inguruan dauden beharren azterketa egitea eta beharrei erantzun egokia emateko beharrezko zerbitzuak garatzea.
 • Erakundeak, ezarritako esparruaren barruan, ezarritako baldintzak errespetatzeko bere jarduera garatu behar duen baldintzak arautzen dituen kudeaketa-egitura osoa garatzea.
 • Hartzaileek eskatzen duten kalitate-maila duten zerbitzuak garatzeko beharrezko baliabideak eta bitartekoak esleitzea , kostuaren eta etekinaren arteko oreka egokia mantenduz.
 • Zerbitzuen kudeaketari buruzko prestakuntza- eta sentsibilizazio- plan bat ezartzea, inplikatutako langile guztiei zehaztutako kudeaketa-jarduerak ezagutu eta betetzen laguntzeko eta zerbitzuen kudeaketan modu proaktiboan parte har dezaten.
 • Zerbitzuek eskaintzen dituzten kalitate-mailak denboran zehar mantenduko direla bermatzeko beharrezko neurri guztiak garatzea, horien inguruan gerta daitezkeen gorabeherak behar bezala kudeatuz.
 • Aldian-aldian, zerbitzuen kudeaketari buruzko helburu eta adierazle multzo bat ezartzea, Zuzendaritzak bai eskaintzen diren zerbitzu-mailen eta horien inguruan garatutako kudeaketa-jardueren jarraipen egokia egiteko aukera ematen duena.
 • Sistemaren berrikuspena, auditoria eta etengabeko hobekuntzarako metodologia ezartzea, nahi diren kalitate-mailen etengabeko mantentzea bermatzen duen PDCA ziklo bati jarraituz, Zerbitzuaren eskakizunak hobetzeko helburu guztiak betetzeko konpromisoa ezarriz.

Printzipio hauek behar bezala artikulatu daitezen, i3s-k jarraibide batzuk ezartzen ditu erakundeak garatzen dituen zerbitzuak kudeatzeko jardueren inguruan.

Jarraibide hauek hauek dira:

 • Esparruan zehaztutako zerbitzua ematearekin lotutako langile guztiek erabiltzaileei eskaintzen zaizkien zerbitzuen ezaugarriak etengabe neurtu, berrikusi eta hobetu behar dituzte. Erakundeak eskaintzen dituen zerbitzuetako bakoitzerako lehenetsitako zerbitzu-mailak ezarriko dira, eta dagozkion mekanismoak gaituko dira, bezero bakoitzarekin, nahi izanez gero, zerbitzu-maila zehatzak adostu ahal izateko. Zerbitzu-maila-akordio horiek formalki dokumentatu beharko dira, eta zerbitzu-ezaugarri bakoitzerako bete beharreko mailak zehaztuko dira. Langile guztiek ziurtatuko dute emandako zerbitzuak betetzen direla zerbitzu-maila-akordio hauek.
 • Ematen diren zerbitzu guztiak behar bezala kontrolatu behar dira, erakundeak zerbitzu bakoitzaren bezeroei dagozkien ezaugarri guztiak kontrolatzeko beharrezko informazio guztia emateko gai izan dadin.
 • Langile guztiek parte hartuko dute erakundeak eskaintzen dituen zerbitzuen erabilgarritasun- eta jarraitutasun-eskakizunak identifikatzen. Baldintza horiek behar bezala ezarriko dira, eta zerbitzuen erabilgarritasuna eta horiei eusten dieten azpiegiturak aldian-aldian planifikatu, neurtu eta kontrolatuko dira, baldintzak betetzen direla eta pixkanaka hobetzen direla egiaztatzeko. Horrez gain, aldizkako jarraitasun-probak egingo dira eta nahi diren emaitzetatik gerta daitezkeen desbideraketak zuzentzeko ekintza-planak garatuko dira.
 • Erakundeak eskaintzen dituen zerbitzu guztiak behar bezala aurreikusiko dira, zuzeneko zein zeharkako kostuak kontuan hartuta, eta aurrekontu horietan sartuta bai hasierako kostuak, bai zerbitzu bakoitzari lotutako aktiboen aldizkako mantentzetik eratorritakoak. Aurrekontu horiek lotutako kontabilitatearen emaitzekin kontrastatuko dira, kostu errealak behar bezala kontrolatzeko eta emandako zerbitzuen kostuen kontrola zuzentzeko eta hobetzeko beharrezko informazioa izateko.
 • Zerbitzuak ematen diharduten langile guztiek bermatuko dute emandako zerbitzuek dagozkien erabiltzaileen zerbitzu-eskaerak asetzen dituztela. Azterketak eta neurketak egingo dira, egungo zein etorkizuneko ahalmen- beharrak behar bezala asetzen direla ziurtatzeko, bezeroen ahalmen-eskaerak ahalik eta modu eraginkorrenean betetzen direla ziurtatuz.
 • Esparruan sartzen diren erakundeak eskaintzen dituen zerbitzu guztien informazio-segurtasunaren arriskuak aztertuko dira, eta identifikatutako arriskuak arintzeko beharrezkoak diren kontrolak ezarriko dira. Segurtasun-kontrol horiek Informazioaren Segurtasunaren Araudian jasotako jarraibideen arabera garatuko dira.
 • Erakundeak eskaintzen dituen eta esparruan sartzen diren zerbitzuen bezeroekin aldizkako bilerak egingo dira, haien beharrak identifikatzeko, bat egiteko. gogobetetze mailaren jarraipena emandako zerbitzuei dagokienez, eta emandako zerbitzuen aldaketa edo hobetzeko eskaerak identifikatzea, adostutako helburu guztiak betetzeko konpromisoa ezarriz. Era berean, bezeroek emandako zerbitzuen inguruan izan ditzaketen kexak kudeatzeko beharrezko neurriak ezarriko dira.
 • Zerbitzu-mailako hitzarmenak ezarriko dira azpikontratistak eta hornitzaileak zerbitzuak ematean parte hartzen du, haiengandik jasotako zerbitzu-mailak nahikoak direla ziurtatzeko erakundeak bere bezeroekin harpidetu dituen zerbitzu-mailak betetzeko. Jasotako zerbitzu-mailen jarraipena eta jarraipena egingo da, bezeroei eskaintzen zaizkien zerbitzuetan eragina izan dezaketen edozein desbideraketa identifikatu eta zuzentzeko.
 • SGSren esparruan sartzen diren zerbitzuen hornikuntzan parte hartzen duten erakundeko pertsona guztiek parte hartuko dute gorabeheren kudeaketan. emandako zerbitzuei lotuta, zerbitzuen ohiko funtzionamendu-mailak ahalik eta azkarren berrezartzeko eta aipatutako gertakariek erakundean izan ditzaketen eragin kaltegarriak minimizatzeko, hitzarmenetan adostutako kalitate- eta erabilgarritasun-mailak mantenduko direla bermatuz. zerbitzu maila.
 • Identifikatutako arazo guztiak, bai prebentziozko identifikazio-jardueren ondorioz, bai gertakari baten ondoren areagotu direnak, behar bezala aztertuko dira akatsaren oinarrian dagoen kausa identifikatu arte eta haren ondorioak zuzentzeko edo arintzeko beharrezko ekintza zuzentzaileak ezarriko dira.
 • Zerbitzuaren kudeaketan parte hartzen duten langile guztiek erregistratu, mantendu eta haien ardurapeko konfigurazio-elementuen eta haien ezaugarrien jarraipen egokia egingo dute. Horretarako, honako printzipio hauek ezartzen dira:

1. – Konfigurazio-elementuen ezaugarri esanguratsuak erregistratzeko beharrezkoa den informazio guztia ematea.

2. – Eremuan sartzen diren gainerako zerbitzuak kudeatzeko prozesuetarako beharrezkoa den informazio guztia ematea (kudeaketa finantzarioa, gorabeherak kudeatzea, arazoen kudeaketa, aldaketen kudeaketa, bertsioen kudeaketa, etab.).

3.– Aldian-aldian egiaztatzea konfigurazio-erregistroak eguneratuta daudela, eta gerta daitezkeen desorekak zuzendu.

 • Erakundeak SMSan eskaintzen dituen zerbitzuen edozein alderdiri dagokionez gertatzen diren aldaketa guztiak aldaketa-proposamen formal baten bidez hasi eta prozedura arautu baten arabera baimenduak izan behar dira. Gertatzen diren aldaketa guztiak formalki berrikusi eta baliozkotuko dira.
 • Eremuan sartzen den zerbitzua ematean parte hartzen duten langile guztiek ziurtatu beharko dute konfigurazio-elementuen bertsio berriak ekoizpenera pasatzen direla, ezarritako prozeduren arabera. Prozedura horiek bermatu behar dute plangintza, diseinu, garapen, konfigurazio eta proba prozesu formal bat igaro ondoren bertsio berriak ekoizten direla, eta horrela bertsio egonkorrak direla ziurtatuz.

Politika hau esparruan sartzen diren i3s-eko langile guztiek ezagutzen eta harpidetzen dute, Zuzendaritzaren eskakizunen arabera. Politika hori gehienez urtero berrikusiko da, eta haren aldaketak erakundeko Zuzendaritzak onartu beharko ditu.

Scroll to Top